Ana Sayfa Kurumsal Ürünler Sertifikalar İletişim

Ürün Kategorisi

CEVİZ Yerli Çeşitleri:

a) Şebin

Ortalama meyve ağırlığı 9.40gr, iç ağırlığı 6.60 gr.

İç randımanı %63 ve yağ içeriği ise%69.40.tır.

Çeşidin Tokat ili-Niksar İlçesi ekolojik şartlarında ortalama meyve ağırlığı 11,36 gr.

İç ağırlığı 7,44 gr. iç randımanı %65,14 ve yağ içeriği ise %69.40 olarak belirlenmiştir.

Eylül ayında hasat edilir. Tomurcuklar geç patlar iç kuru ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir.

Şebin çeşidi diğer yerli çeşitleri nazaran çok daha verimlidir.

İnce kabuklu olması, erken meyveye yatması, iç cevizin kabuktan kolay ve bütün olarak çıkması, salkımda en az 2-4 adet meyve bulunması bu çeşidin önemini arttırmaktadır.

İç kurdu, sulama ve güneş yanıklığına karşın oldukça hassastır.

Kabuğun kolayca kırılması nedeniyle taşınırken son derece dikkatli olunmalıdır.

Çeşidin tozlayıcıları; Bilecik, Yalova-3  ve Kr-2’dir. 

Kıyı bölgeleri hariç, ceviz yetişen tüm yörelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlere tavsiye edilir. Oval bir meyve yapısına sahiptir. İçi dolgun,  protein oranı %17 olup, çiçekleri homoganaus (erkek ve dişi çiçeklerin eş zamanlı açılması) olup kendine verimlidir.

  Yetiştiği Yer: Karasal iklimin hakim olduğu ekolojilere tavsiye edilir.

  Özellikler: Franguetta x lara melezidir. Geç çiçeklenir 

 

b) Bilecik

Ortalama meyve ağırlığı 10.4 gr.

İç ağırlığı 5.2 gr., iç oranı %50, iç ceviz yağ oranı %62,iç ceviz protein oranı %12.dir.

Tomurcuklar geç uyanır. Lezzetlidir. İçkuru ceviz olarak tüketilir.

Eylül sonlarında hasat edilir.

Bu çeşit daha çok Şebin ceviz çeşidi için tozlayıcı çeşit olarak kullanılmaktır.

İç kurduna karşın Şebin çeşidine göre daha dayanıklıdır.

Çeşidin tozlayıcıları Yalova-3.dür.

Kıyı bölgeler hariç, tüm bölgelerde yetiştirilir. Özellikle geç donların görüldüğü yörelere tavsiye edilir. Meyve salkımı 2-3'lü yapıdadır. %30 yan dallarda meyve yapar. İnce kabuklu, içi dolgun olup kabuktan kolay ayrılır

  Özellikler: Meyveler salkımda 2-3 yapıdadır, ağaç yan dallarda %30 meyve yapar. Meyvesi ince kabuklu içi dolgun olur kabuktan kolay ayrılır.

  Hasat Zamanı: Eylül ayı sonlarında hasat edilir.

 

c) Kaman-1

Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir.

Özellikle İç Anadolu’da başarılı bir şekilde yetişir.

Meyve salkımında 4-8’li meyve yapar.

Yan dallarda meyve tutma oranı %60tır.

Kuru ceviz olarak tüketilmeye el verişlidir.

Eylül sonunda hasat edilir.

Yalova-3  ve Kaman-5 çeşitleri ile tozlanır.

 

d) Yalova-1

Ortalama meyve ağırlığı 15.5 gr,iç ağırlığı 7.5 gr.,

İç oranı %48 iç ceviz yağ oranı %70,iç ceviz protein oranı %23.dür.

Akdeniz ve Ege dışındaki tüm bölgelere önerilir.

Eylül sonunda hasat edilir.

Taze ve kuru olarak tüketilir.

Çeşidin tozlayıcıları Yalova-4,Şebin ,Kaplan -86.dır.

kabuktan ayrılması kolaydır. Genellikle sahil ekolojilerinde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Kuru ve taze ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. Erken çiçeklenir.

  Yetiştiği Yer: Genellikle sahil bölgelerinde (ekolojilerinde) yetiştirilmesi tavsiye edilir.

  Özellikler: Meyveler ağaçta 1-2'li olur, kabuk orta kalınlıkta, az pürüzlü, oval şekilli bir çeşittir.

  Hasat Zamanı: Eylül ayının ortalarında hasat edilir.

 

e) Yalova-3

Kuru olarak değerlendirmeye uygundur.

Eylül sonunda hasat edilir. Hastalık ve zararlılara mukavimdir.

Ortalama meyve ağırlığı 12.1 gr,iç ağırlığı 6.4 gr.

İç oranı %53,iç ceviz yağ oranı %71,iç ceviz protein oranı %21.dir.

Çeşidin tozlayıcıları Yalova-1,Bilecik, Tokat-1.dir.

kuru ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. Kabuktan ayrılması kolaydır. Sahil bölgelerinde yetiştirilmesi uygundur. Erken çiçeklenir.

  Yetiştiği Yer: Sahil bölgelerinde (ekolojisinde) yetişir. Nemli havayı sever.

  Özellikler: meyveler salkımda 2-3 yapıdadır. İnce kabuklu ovalimsi meyve şekline sahiptir.

  Hasat Zamanı: Eylül ayının sonlarında hasat edilir

 

f) Yalova-4

Ortalama meyve ağırlığı 12.9 gr,iç ağırlığı 6.8 gr.,

İç oranı %53 iç ceviz yağ oranı %73 iç ceviz protein oranı %17.dir.

Kuru iç olarak tüketime elverişlidir.

Eylül ayı sonunda hasat edilir.

Yalova -1 ve Kaplan -86 çeşidin dölleyicileridir.

Yayvan, dik dallı ağacı orta kuvvette gelişme gösterir.  

  Yetiştiği Yer: Özellikle kıyı bölgelerde yetişir.

  Özellikler: Erken çiçeklenir. Meyveler 2-5 oluşur. Meyve içi dolgun olur kabuktan kolay ayrılır.